Louis Vuitton 推出 Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon 神秘陀飞轮手表

2022-05-06

Louis Vuitton 推出 Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon 神秘陀飞轮手表

Louis Vuitton 方才推出第一枚「神秘表盘」繁杂功效手表──「Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon」,在机芯布局中增长蓝宝石水晶玻璃盘 ,从而实现让陀飞轮「悬空」在表盘上运转的神秘效果。

45妹妹 铂金表壳依然延续了「鼓」形设计 ,表侧为内凹弧形 。玄色刻度圈上为立体镌刻时标,佩带者可以直接看到镂空 Monogram 图案发条盒以及完备的齿轮组 、陀飞轮布局 。不仅陀飞轮悬空,发条盒在视觉上也以及上链表冠无齿轮组毗连 ,让上链的历程都布满神秘感。

搭载 LV 110 手动上链机芯,这枚机芯经由过程4层透明的蓝宝石水晶圆片来毗连繁杂功效组件,从而实现「悬浮」效果。垂直摆列的同轴双发条盒提供长达8日动力存储 ,Louis Vuitton 亦提供将拥有者姓名缩写雕刻在陀飞轮框架内侧的办事 。

搭配玄色鳄鱼皮表带,公价还没有正式宣布。

米乐app官网登录-下载

【读音】:

Louis Vuitton fāng cái tuī chū dì yī méi 「shén mì biǎo pán 」fán zá gōng xiào shǒu biǎo ──「Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon」,zài jī xīn bù jú zhōng zēng zhǎng lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí pán ,cóng ér shí xiàn ràng tuó fēi lún 「xuán kōng 」zài biǎo pán shàng yùn zhuǎn de shén mì xiào guǒ 。

45mèi mèi bó jīn biǎo ké yī rán yán xù le 「gǔ 」xíng shè jì ,biǎo cè wéi nèi āo hú xíng 。xuán sè kè dù quān shàng wéi lì tǐ juān kè shí biāo ,pèi dài zhě kě yǐ zhí jiē kàn dào lòu kōng Monogram tú àn fā tiáo hé yǐ jí wán bèi de chǐ lún zǔ 、tuó fēi lún bù jú 。bú jǐn tuó fēi lún xuán kōng ,fā tiáo hé zài shì jiào shàng yě yǐ jí shàng liàn biǎo guàn wú chǐ lún zǔ pí lián ,ràng shàng liàn de lì chéng dōu bù mǎn shén mì gǎn 。

dā zǎi LV 110 shǒu dòng shàng liàn jī xīn ,zhè méi jī xīn jīng yóu guò chéng 4céng tòu míng de lán bǎo shí shuǐ jīng yuán piàn lái pí lián fán zá gōng xiào zǔ jiàn ,cóng ér shí xiàn 「xuán fú 」xiào guǒ 。chuí zhí bǎi liè de tóng zhóu shuāng fā tiáo hé tí gòng zhǎng dá 8rì dòng lì cún chǔ ,Louis Vuitton yì tí gòng jiāng yōng yǒu zhě xìng míng suō xiě diāo kè zài tuó fēi lún kuàng jià nèi cè de bàn shì 。

dā pèi xuán sè è yú pí biǎo dài ,gōng jià hái méi yǒu zhèng shì xuān bù 。

Share this post

发表评论